تفاوت ليبل و تگ چيست؟


ليبل برچست ظريفي است كه بر روي كالا چسبانده ميشود. ظرافت ليبل اين امكان را ميدهد كه بر روي اجسام مختلفي نصب و يا داخل محفظه كالا جاسازي شود اما به دليل ظرافت ساختاري داراي پاسخ دهي ضعيفي است كه استفاده از آن با دستگاه دوپايه (دو آنتن) پيشنهاد ميگردد. پاسخ دهي ليبل در مقايسه با تگ حدود 60 درصد است اما همانطور كه گفته شد ليبل را ميتوان روي برخي اشيا نصب نمود كه نميتوان تگ را براي محافظت از آن شي ء استفاده كرد. براي مثال براي محافظت از عطر و ادكلن، نميتوان از تگ استفاده نمود اما ليبل را ميتوان بر روي شيشه عطر چسباند.ليبل داراي قيمت بسيار نازل تري نسبت به تگ است ( حدود يك هشتم قيمت تگ)، اما يك بار مصرف است و بايد هنگام فروش كالا توسط دستگاه غير فعال ساز (Deactivator) غير فعال گردد.نمونه دستگاه غیر فعال ساز الکترونیک ایمن موج در تصویر زیر مشاهده میشود که میتواند لیبل AM را بدون تماس باسطح و از فاصله حدود 6 سانتی متری، خنثی کند.تگ جسم سختي است كه معمولا داراي اجزای بدنه پلاستیکی معمولا از جنس ABS، قفل، سوزن نگهدارنده و فریت میباشد (يا بدنه و بند نگهدارنده) و به شكل بسيار محكم روي اجسام نصب ميشود و فقط توسط دستگاه مخصوص جداساز (Detacher) از كالا جدا ميشود (برعكس ليبل كه به دليل چسبي بودن قابل جدا شدن است).تگ به دليل بزرگي و دقت بالا تر مدارات داخلي نسبت به ليبل پاسخ دهي بسيار بهتري دارد و برای مثال اگر دستگاه SWG ورژن 3 ایمن موج با لیبل حدود 120 سانتی متر قابل استفاده است، با تگ سخت تا حدود 180 سانتی متر پاسخدهی دارد.تگ به علت سختي، داراي طول عمر بسيار طولاني تري نسبت به ليبل ميباشد. به شكلي كه ميتواند سالها بدون مشكل كار كند.