موارد استفاده از دزدگیر فروشگاهی


موارد استفاده گیت فروشگاهی :دزدگیر فروشگاهی یا همان گیت فروشگاهی تکنولوژی جوانی به منظور جلوگیری از سرقت اجناس در فروشگاه ها می باشد. برای مثال در یک فروشگاه لباس تگ های دزدگیر لباس (گیت فروشگاهی) به لباس وصل می شوند و در صورتی که لباس به همراه این دزدگیر پوشاک از میان دزدگیر فروشگاهی عبور کند ، آژیر دستگاه ها به صدا در می آیند. گیت فروشگاهی دارای انواع مختلفی می باشد که در این مطب به طور خلاصه هر کدام را معرفی می کنیم. گیت فروشگاهی (دزدگیر پوشاک) دارای دو نوع فرکانس رادیویی (AM) و فرکانس آکوستو مغناطیس (AM) می باشد. از دیگر ملزومات دزدگیر فروشگاهی (گیت فروشگاهی) می توان به تگ ها اشاره کرد. این تگ ها به محصولات فروشگاه مورد سرقت نصب می شوند و موجب جلوگیری از خروج محصولات فروشگاه می شوند. یکی دیگر از تجهیزات مورد استفاده د دزدگیر پوشاک (گیت فروشگاهی) لیبل های امنیتی گیت ها هستند. این لیبل ها نمونه ی دیگری از تگ ها می باشند اما با این تفاوت که به شکل برچسب و یکبار مصرف می باشند. جهت جدا کردن تگ ها از محصولات فروشگاه ، از مگنت ها یا جدا کننده استفاده می شود. همچنین به منظور غیر فعال کردن لیبل ها نیز می توان از دستگاه های خنثی کننده استفاده کرد.یکی از مهم ترین مسائل در مورد گیت فروشگاهی (دزدگیر پوشاک) محل صحیح نصب تگ و لیبل روی اجناس می باشد. این موضوع حتما لازم است مورد توجه ویژه قرار بگیرد. هر چه این تگ ها و لیبل های امنیتی در فروشگاه دور از دید مشتریان باشد ، احتمال غیر فعال و مخدوش کردن آنها به وسیله ی سارقان پایین تر می آید. در مورد هزینه های خرید و نگهداری گیت فروشگاهی (دزدگیر لباس) لازم به ذکر می باشد که این روش سرمایه گذاری در دراز مدت موجب افزایش سود فروشگاه داران خواهد شد و همچنین بازگشت سرمایه آن با جلوگیری سرقت از فروشگاه جبران می گردد.